Het Kruispunt

Wie zijn we

Onze gemeente bestaat uit ongeveer 650 leden; net als onze woonplaats Houten telt onze gemeente veel kinderen en jongeren.  Samen met zo’n 270 andere gemeenten in Nederland vormen wij de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Wat God in de Bijbel zegt is maatgevend voor ons persoonlijk en maatschappelijk leven. Onze kernwaarden zijn Bijbelgetrouw, eigentijds, betrokken en gastvrij.

Kerkdienst

Elke zondag komen wij twee keer in een kerkdienst bij elkaar.

Een kerkdienst is een ontmoeting. Naast God ontmoeten we ook elkaar. In onze kerkdiensten eren wij God om wie Hij is en wat Hij doet. Dit doen we door samen te zingen en te bidden. Ook luisteren we naar uitleg van een gedeelte uit de Bijbel.

Er is  een alternatief programma voor kinderen in de basisschoolleeftijd, Kidspoint. De kinderen werken, gedurende een bepaald gedeelte van de dienst, op hun eigen manier aan een thema. Uiteraard hebben wij tijdens de ochtenddienst ook een crèche voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Na afloop van de ochtenddienst is er gelegenheid om nog samen te zijn onder het genot van koffie, thee of limonade.

Muziek

Muziek neemt een belangrijke plaats in tijdens onze kerkdiensten. Het zingen wordt begeleid door het orgel, de piano, een band of het koperensemble.

… en verder

Ook buiten de zondagse kerkdiensten ontmoeten wij elkaar. Onze gemeente is verdeeld in kringen, die om de week bij elkaar komen. Een kring is een vaste groep van 10 tot 20 mensen. We denken samen na over de Bijbel en delen lief en leed. Wanneer het nodig is (bijvoorbeeld bij ziekte) bieden we elkaar praktische hulp. Ook daar staan wij als gemeente voor.

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen en bij te dragen aan onze activiteiten.