De Lichtboog

De Lichtboog is een christelijke kerk, evangelisch van karakter. De bijbel staat centraal. Dit boek is nog steeds actueel en relevant. We leggen dus de nadruk op je persoonlijke relatie met Jezus Christus.

In het groot: We maken deel uit van de wereldwijde christelijke community die het goede nieuws van God al bijna bijna 2000 jaar doorgeeft aan miljoenen mensen.

In het klein: Om te zorgen dat we elkaar blijven kennen, word je bij ons lid van een kerngroep. Meestal kom je elke twee weken bij elkaar. Daar vind en hou je dichtbij contact met zo’n 8 tot 12 medechristenen.

Iedere zondag zijn er drie vieringen, elk met een iets verschillend karakter. Meer traditioneel, of geschikt voor het hele gezin – of met meer accent op jongeren. In alle vieringen eren we God in aanbidding en lofprijzing, we luisteren naar zijn Woord en leren van de uitleg daarvan. We bidden voor elkaar, onze gemeente en voor de wereld.

De kerngroepen en de vieringen helpen ons om je geloof in Jezus Christus vorm te geven in het leven van alledag.